ÇALIŞMA ALANLARI

.

8

Yüksek enerjili ışınlardan (γ-ışınları) ve kimyasal başlatıcılardan yararlanarak çapraz bağlı, ağ yapılı polimer ve kopolimerlerin (hidrojel) eldesi.
8 Çapraz bağlı polimer ve kopolimerlerin (hidrojel) karakterizasyonu.
8 Çapraz bağlı polimerlerin modifikasyonu.

8

Çapraz bağlı polimer ve kopolimerlerin, sulu çözeltilerde ağır metal iyonları ve boyarmaddeler ile etkileşimleri ve çevre kimyasında adsorplayıcı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması.
8 Çapraz bağlı polimer ve kopolimerlerin, sulu çözeltilerinde protein ile etkileşimleri ve biyokimya-biyotıp alanında adsorplayıcı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması.
8 Çapraz bağlı polimer ve kopolimerlerin insan serumunun biyokimyasal parametreleri ile biyouyumluluğunun araştırılması.

8

Çapraz bağlı polimer ve kopolimerlerin sıçan derialtı dokusu ile biyouyumluluğunun araştırılması.
8 Çapraz bağlı polimer ve kopolimerlere hücre tutulması ve biyoteknoloji alanında etil alkol üretiminin araştırılması.
8 Jel-kil kompozitlerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve boyarmaddeler ile etkileşimleri ve çevre kimyasında adsorplayıcı olarak kullanılabilirliği ve enzim tutuklanmasında kullanılabilirliği araştırılması.

8

 Kitosan esaslı içiçe geçmiş ağyapılı polimerlerden biyoetkin madde salınımının araştırılması.
8  Metal iyonu seçici hidrojellerin hazırlanması.
8 Çevre Duyarlı (sıcaklık, pH, iyonik şiddet, çözücü) hidrojellerin hazırlanması, karakterizasyonu ve protein ile etkileşimleri ve çevre kimyasında adsorplayıcı kullanılabilirliğinin araştırılması.
8 Algisidal polimererin hazırlanması, karakterizasyonu