ULUSAL ve ULUSLAR ARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

.

111.

Ekici S, Saraydin D, Kitosan-poli(N-vinilpirrolidon)-poli(metakrilamid) İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Hidrojellerin, Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibiyotik Denetim Salım Çalışmalarında Kullanımının  İncelenmesi, 23. Ulusal kimya Kongresi, Sivas 2009

110.

Ekici S, Güntekin G, Saraydin D,  Kitosan-poliakrilamid Ağ Yapılı Hidrojellerine Tekstil Boyar Madde Adsorpsiyonunun İncelenmesi 23. Ulusal kimya Kongresi, Sivas 2009

109.

Siliğ Y, Saraydın SÜ, Saraydın D, Biyomateryallerin Yapımında Kullanılan Bazı Monomerler Uygulanmis Ratlarda Eritrosit Antioxidant Enzim Aktiviteleri ve Sitotoksisite Ölçümleri 22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa-KKTC, 2008

108.

Hepokur, C., Öztop, H. N., Saraydın, D., “Akrilamid-sepiyolit bazlı kompozit hidrojellere immobilize edilmiş invertazın özellikleri”, 22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa-KKTC, 2008

107.

Hepokur, C., Öztop, H. N., Saraydın, D., “Poli(akrilamid/Maleik asit)-sepiyolit kompozitinin hazırlanması, karakterizasyonu ve invertaz immobilizasyonunda kullanılması”, 2. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 84, Şanlıurfa, 2008.

106.

Karadağ, E., Üzüm, Ö. B., Kundakçı, S., Saraydın, D.,  Uranil İyonu Soğurumunda Kimyasal Çapraz Bağlanmış AAm/MA Kopolimerlerinin Kullanımı, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, FKP66.

105.

Çaldıran Işıkver, Y, Saraydın, D, Akrilik asit türevleri içeren poli(N-izopropil akrilamid-akrilamid) terpolimerlerinini şişme davranışına çevre koşullarının etkisi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5–9 Temmuz 2004, 1159.
104. Saraydın, D, Karadağ E, Şahiner, N, Akrilamid/2-hidroksietil metakrilat kopolimerlerinin radyasyonla hazırlanması ve karakterizasyonu, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5–9 Temmuz 2004, 1123.
103. Zengin, H. B,  Boztuğ, A, Saraydın, D, Bazı maleik anhidrid kopolimerlerinde uranil iyonu adsorpsiyonu, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5–9 Temmuz 2004, 1124.
102. Zengin, H. B,  Boztuğ, A, Saraydın, D, Bazı maleik anhidrid kopolimerlerinde thiazin grubu boyarmaddelerin sulu çözeltiden adsorpsiyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5–9 Temmuz 2004, 1123.
101. Saraydın, D, Radyasyonla hazırlanan poliakrilamid hidrojelinin biyomateryal olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5–9 Temmuz 2004, 1069.
100. Çetinus, Ş, Şahin, E, Saraydın, D; Cu2+ takılmış kitosan küreciklerin hazırlanması ve katalaz immobizasyonunda kullanılması. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5–9 Temmuz 2004, 477.
99. Öztop, H. N, Karadağ E, Saraydın, D, Işıkver, Y, Güven, O,  Akrilamit/itakonik asit hidrojelinin şişme davranışına bazı amino asitlerin etkisi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, 476.
98. Karadağ E, Üzüm Ö.B, Kundakçı S, Saraydın D,. EGDMA ve NBisA ile çağraz bağlı akrilamid/krotonik asit hidrojellerinde şişme. UKMK-6, 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, 2004.
97. Kundakçı S, Üzüm Ö.B, Saraydın D, Karadağ E,. Poli(AAm-co-MA) hidrojellerine Basic Violet 1 soğurumu. UKMK-6, 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir,2004.
96. Kundakçı S, Üzüm Ö.B, Akyüz, N, Saraydın D, Karadağ E,. Kimyasal çapraz bağlanmış akrilamid/sodyum akrilat hidrojellerine uranil iyonu soğurumu. V. Ulusal Kromatografi Kongresi, Eskişehir, 2004, 30 Haziran/2Temmuz 2004.
95. Çetinus, Ş; Öztop, H. N; Saraydın, D; Cibacron Blue F3GA bağlı kitosan küreciklerin hazırlanması ve katalaz immobilizasyonunda kullanılması XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2003, .
94. Saraydın, D; Şolpan, D; Akrilamidin metakrilatlarla kopolimerlerinin radyasyonla hazırlanması ve özelliklerinin araştırılması XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2003, .
93. Ekici, S; Saraydın, D; Sıcaklık ve pH duyarlı kitosan-poli(N-vinil pirrolidon)-poli(N-izopropil akrilamid) iç içe geçmiş ağyapılı polimerlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2003, .
92. Şahin, E; Saraydın, D; Karadağ, E; Radyasyonla sentezlenmiş 2-hidroksietil metakrilat ve 2-hidroksietil metakrilat/ akrilamid hidrojellerinde cıva(II) iyonlarının adsorpsiyonu XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2003, .
91. Ekici, S; Saraydın, D; Amoksisilinin kitosan-poli(N-vinil pirrolidon)-poliakrilik asit iç içe geçmiş ağyapılı polimerlerden pH duyarlı salımının incelenmesi XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2003, .
90. Üzüm, Ö. B; Karadağ, E; Saraydın, D; Kimyasal çapraz çapraz bağlanmış akrilamid/maleik asit hidrojellerine Basic Blue 12 soğurumu XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2003, .
89. Üzüm, Ö. B; Karadağ, E; Saraydın, D; BDMA ve TMPTA ile çapraz bağlanmış akrilamid/maleik asit hidrojellerine thiazin boyar maddelerin soğurumu V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara 2002, KTP18.
88. Üzüm, Ö. B; Karadağ, E; Saraydın, D; Lauths violet ve basic blue 9’un akrilamid / sodyum akrilat hidrojellerine soğurumu V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara 2002, KTP16.
87. Karadağ, E; Üzüm, Ö. B; Saraydın, D; EGDMA ve NBisA ile çapraz bağlanmış akrilamid/sodyum akrilat kopolimerde şişme özellikleri V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara 2002, KTP04.
86. Karadağ, E; Üzüm, Ö. B; Saraydın, D; Çapraz bağlanmış akrilamid/krotonik asit kopolimerlerinde şişme karakterizasyonu V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara 2002, KTP03.
85. Zengin, H. B; Boztuğ, A; Özer, A; Saraydın, D; Maleik anhidrit-ard-stiren kopolimerinde uranil iyonu adsorpsiyonu XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya 2002, 899.
84. Saraydın, D; Şahin, E; Karadağ, E; Güven, O; Radyasyonla sentezlenmiş akrilamid/krotonik asit hidrojellerinde cıva (II) İyonlarının seçici adsorpsiyonu XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya 2002, 863.
83. Saraydın, D; Öztop, H. N; Karadağ, E; Öztop, A. Y; Işıkver, Y; Akrilamid/Sodyum Akrilat Hidrojellerine Saccharomyces cerevisiae İmmobilizasyonu ve Etil Alkol Üretimi XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya 2002, 847.
82. Boztuğ, A; Zengin, H. B; Basan, S; Saraydın, D; Maleik anhidrit/stiren/metil metakrilat terpolimerinin uranil iyonu ile etkileşimi XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya 2002, 822.
81. Öztop, H. N; Saraydın, D; Şolpan, D; Güven, O; Adsorption of bovine serum albumin onto radiaton crosslinked acrylamide-acrylic acid hydrogels 10th “Tihany” Symposium on radiation chemistry, Sopron, Hungary, 2002, P–31.
80. Ceyhan, Ö; Saraydın, D; Organo modifiye bentonite fenoksiasetik asit herbisitlerin adsorpsiyonu 1. Ege Fizikokimya Günleri, İzmir, 2002,
79. Öztop, H. N; Saraydın, D; Şolpan, D; Radyasyonla hazırlanmış AAm/HPMA/MA hidrojellerine protein adsorpsiyonu 1. Ege Fizikokimya Günleri, İzmir, 2002, 97.
78. Öztop, H. N; Öztop,A. Y; Işıkver, Y; Saraydın, D; γ-ışınları ile çapraz bağlanmış HEMA/AAm hidrojellerine Saccharomyces cerevisiae immobilizasyonu ve etil alkol üretimi XII. Biyoteknoloji Kongresi, Ayvalık/Balıkesir, 2001, 59.
77. Saraydın, D; Öztop, H. N; Öztop,A. Y; Karadağ, E; Işıkver, Y; Güven, O; Gamma-ışınları ile hazırlanan AAm/MA hidrojellerine Saccharomyces cerevisiae immobilizasyonu ve etil alkol üretimi XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2001, PK-P51
76. Karadağ, E; Demirel, G; Kundakçı, S; Çaldıran, Y; Saraydın, D; Akrilamid/maleik asit hidrojellerinin şişmesine trimetilolpropan triakrilat ve 1,4 butandiol dimetakrilat’ın etkisi XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2001, PK-P30.
75. Karadağ, E; Kundakçı, S; Çaldıran, Y; Saraydın, D; TMPA ve BDMA ile çapraz bağlanmış Akrilamid/sodyum akrilat kopolimerlerinin şişme özellikleri XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul 2001, PK-P29.
74. Çaldıran, Y; Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; In vitro dynamic swelling behaviors of radiation induced polyacrylamide with crosslinkers in the simulated physiological body fluids Biomed 2000 The 7th International Symposium on Biomedical Science and Technology, Ankara, Turkey, 2000, PT11.
73. Saraydın, D; Şolpan, D; Ekici, S; Çaldıran, Y; Güven, O; γ-ışınları ile GMA/AAm/MA hidrojellerinin hazırlanması ve uranil iyonu adsorpsiyonunda kullanılması XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır 2000, 675.
72. Saraydın, D; Çaldıran, Y; Karadağ, E; Güven, O; γ-ışınlarıyla hazırlanan polielektrolitik akrilamid hidrojellerin şişme davranışına suda çözünür polimerlerin etkisi XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır 2000, 674.
71. Saraydın, D; Karadağ, E; Poli (N-vinil pirrolidon) hidrojellerinin bazı anyonik boyarmaddelerle etkişimleri XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır 2000, 673.
70. Saraydın, D; Çaldıran, Y; Karadağ, E; Güven, O; Hidrojel hazırlama yöntemlerinin çapraz bağlı akrilamidin şişme davranışına etkisi XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır 2000, 672.
69. Karadağ, E; Saraydın, D; Çaldıran, Y; Güven, O; Akrilamid/sitrik asit hidrojellerinin hazırlanışı ve sudaki şişme özelliklerinin incelenmesi XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır 2000, 654.
68. Ekici, S; Çaldıran, Y; Saraydın, D; Çapraz bağlı povidonla bazı tekstil boyalarının etkileşimleri XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır 2000, 643.
67. Çaldıran, Y; Ekici, S; Saraydın, D; Poli(hidroksamik asit/N,N’-metilenbisakrilamid) hidrojellerine bazı ağır metal iyonlarının bağlanması XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır 2000, 632.
66. Çaldıran, Y; Saraydın, D; Karadağ, E; Trifenil arin grubu boyarmaddelerin hidroksamik asit hidrojellerine adsorpsiyonuna hidrofilik çapraz bağlayıcıların etkisi XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır 2000, 631.
65. Şolpan, D; Saraydın, D; Çaldıran, Y; Ekici, S; Güven, O; Preparation of radiation induced AAm/HPMA/MA hydrogels and their usability in uptake of uranium MBCAC III “3rd Mediterreranean Basin Conference on Analytical Chemistry”, Antalya-Turkey, 2000, 201.
64. Şolpan, D; Sibel Duran, Saraydın, D; Güven, O; Adsorption behavior of methylene violet on poly(acrylamide/acrylic acid) hydrogels MBCAC III “3rd Mediterreranean Basin Conference on Analytical Chemistry”, Antalya-Turkey, 2000, 92.
63. Saraydın, D; Saraydın, S. Ü; Karadağ, E; Koptagel, E; Çaldıran, Y; Güven, O; γ-ışınlarıyla hazırlanan akrilamid esaslı hidrojellerin in vitro şişme ve in vivo biyouyumluluğunun araştırılması BIYOMUT 99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Kayseri, 1999, 64-71.
62. Ekici, S; Çaldıran, Y; Saraydın, D; Aydın, F; Akrilamid jeline tutuklanmış Trisyl silika jelinde uranil iyonu adsorpsiyonunun incelenmesi Kimya-99, XIII. Kimya Kongresi, Samsun, 1999, 715.
61. Saraydın, D; Karadağ, E; Çaldıran, Y; Güven, O; γ-ışınları ile ışınlanan Akrilamid ve Akrilamid/Maleik asit hidrojellerinin dinamik şişme davranışına bazı fizyolojik sıvıların in vitro etkisi Kimya-99, XIII. Kimya Kongresi, Samsun, 1999, 714.
60. Çaldıran, Y; Saraydın, D; Karadağ, E; Hidroksamik asit hidrojellerinde thiazin boyarmaddelerin adsorpsiyonuna hidrofilik çapraz bağlayıcıların etkisi Kimya-99, XIII. Kimya Kongresi, Samsun, 1999, 713.
59. Karadağ, E; Saraydın, D; Çaldıran, Y; Güven, O; γ-ışınları ile ışınlanmış akrilamid/malonik asit hidrojellerinin hazırlanması, şişme, difüzyon ve ağyapı özelliklerinin bulunması Kimya-99, XIII. Kimya Kongresi, Samsun, 1999, 712.
58. Saraydın, D; Karadağ, E; Çaldıran, Y; Güven, O; Akrilamid/maleik asit hidrojelleriyle nikotin ve farmasotik türevlerinin etkileşimleri Kimya-99, XIII. Kimya Kongresi, Samsun, 1999, 711.
57. Duran, S; Şolpan, D; Saraydın, D; Güven, O; Akrilamid/akrilik asit hidrojellerinin sentezi ve karakterizasyonu Kimya-99, XIII. Kimya Kongresi, Samsun, 1999, s: 710.
56. Kaplan, H; Saraydın, D; Güner, A; Poli(N-vinil-2-pirolidon)(PVP) ve PVP/K2S2O8 hidrojellerinin suda şişme ve difüzyon karakteristiklerinin bulunması Kimya-99, XIII. Kimya Kongresi, Samsun, 1999, 674.
55. Ekici, S; Çaldıran, Y; Saraydın, D; Serbest ve akrilamid jelinde tutuklanmış sepiyolite bazı katyonik boyarmaddelerin adsorpsiyonunun incelenmesi Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 584.
54. Çaldıran, Y; Saraydın, D; Karadağ, E; Hidroksamik asit hidrojellerinin uranil iyonu adsorpsiyonunda kullanılması Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 577.
53. Saraydın, D; Karadağ, E; Çözeltiden çözünenin polimerlere adsorpsiyonu için bilgisayar programı Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 355.
52. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Yüksek oranda şişebilen akrilamid-itakonik asit hidrojellerine brilliant cresyl blue, basic red 5 ve basic violet 3 soğurumu Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 345.
51. Karadağ, E; Saraydın, D; Çaldıran, Y; Güven, O; Dalapon ve çapraz bağlayıcı içeren akrilamid-krotonik asit hidrojellerinin şişme özellikleri Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 344.
50. Karadağ, E; Çaldıran, Y; Saraydın, D; Katyonik azin boyarmaddelerinin hidroksamik asit hidrojelleri ile etkileşimleri Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 343.
49. Çaldıran, Y; Saraydın, D; Hidroksamik asit hidrojellerinin dinamik şişme davranışına bazı fizyolojik sıvıların in vitro etkisi Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 325.
46. Çaldıran, Y; Saraydın, D; Karadağ, E; Hidroksamik asit/EGDMA hidrojelleri Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 324.
45. Öztop, H. N; Saraydın, D; Karadağ, E; Çaldıran, Y; Güven, O; Aromatik amino asitlerin akrilamid hidrojelinin şişme davranışına etkisi Kimya-98, XII. Kimya Kongresi, Edirne, 1998, 259.
44. Saraydın, D; Koptagel, E; Saraydın, S.Ü; Karadağ, E; Güven, O; Akrilamid/maleik asit hidrojellerinin sıçan derialtı dokusuna biyouyumluluğunun araştırılması BIYOMUT 97, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, 1997, 42-49.
43. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Interaction of nicotine and its pharmaceutical derivatives with acrylamide/itaconic acid hydrogels BIOMED 4, The Fourth International Symposium on Biomedical Science and Technology, Istanbul, 1997, 47.
42. Karadağ, E; Saraydın, D; Çaldıran, Y; Çapraz bağlı poli(N-vinil pirrolidon)'a bazı tekstil boyalarının adsorpsiyonu Kimya-97, XI. Kimya Kongresi, Van, 1997, 701.
41. Saraydın, D; Çaldıran, Y; Karadağ, E; N,N'-Metilenbisakrilamid ile çapraz bağlanmış hidroksamik asit hidrojellerinin hazırlanması, şişme, difüzyon ve ağ yapı özelliklerinin araştırılması Kimya–97, XI. Kimya Kongresi, Van, 1997, 414.
40. Çaldıran, Y; Saraydın, D; Karadağ, E; Hidroksamik asit hidrojellerine uranyum asetat çözeltisinden uranyum soğurulmasının incelenmesi Kimya–97, XI. Kimya Kongresi, Van, 1997, 411.
39. Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; Akrilamid/maleik asit hidrojellerine katyonik boyarmadde adsorpsiyonu Türkçe Konuşulan Ülkeler 4. Polimer Sempozyumu, 1996, S18.
38. Öztop, H. N; Karadağ, E; Saraydın, D; Çaldıran, Y; Güven, O; Akrilamid/maleik asit hidrojellerinin şişme davranışına bazı amino asitlerin etkisi XIII. Biyokimya Kongresi, Antalya, 1996, C-614.
37. Öztop, H. N; Saraydın, D; Karadağ, E; Argın, N; HEMA/AAm hidrojellerinin hazırlanması, şişme özellikleri ve model biyomoleküllerin adsorpsiyonunun incelenmesi XIII. Biyokimya Kongresi, Antalya, 1996, C-613.
36. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Akrilamid-süksinik asit hidrojellerinin hazırlanması, şişme, difüzyon ve ağ yapı özelliklerinin araştırılması Modern Problems of Polymer Science, International Research Conference, Tashkent, Uzbekistan, 1995, 20.
35. Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; N,N- Metilen bisakrilamid içeren akrilamid-krotonik asit hidrojellerinin hazırlanması ve şişme davranışları Modern Problems of Polymer Science, International Research Conference, Tashkent, Uzbekistan, 1995, 19.
34. Karadağ, E; Saraydın, D; Öztop, H. N; Güven, O; Akrilamid hidrojelinin şişme davranışına bazı düz zincirli amino asitlerin etkisi 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 1995, 97-98.
33. Güven, O; Şen, M; Saraydın, D; Karadağ, E; Radiation synthesis of hydrogels with diprotic acid moieties Biomedical Applications of Radiation Chemistry, Budapest, Hungary, 1995, 11-17.
32. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Removal of malachite green, methyl green and cresyl violet using acrylamide-itaconic acid hydrogels 35th International Congress of Pure and Applied Chemistry, (35th IUPAC) Istanbul, Türkiye, Abstract -II, 1995, 940.
31. Saraydın, D; Karadağ, E; Interactions of crosslinked polyvinyl pyrrolidone with some basic azodyes 35th International Congress of Pure and Applied Chemistry, (35th IUPAC) Istanbul, Türkiye, Abstract -II, 1995, 937.
30. Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; Influence of a crosslinker on the swelling of acrylamide-crotonic acid hydrogels 35th International Congress of Pure and Applied Chemistry, (35th IUPAC) Istanbul, Türkiye, Abstract -II, 1995, 936.
29. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Swelling of crosslinked of acrylamide-crotonic acid copolymers containing some inorganic salts 35th International Congress of Pure and Applied Chemistry, (35th IUPAC) Istanbul, Türkiye, Abstract -II, 1995, 923.
28. Karadağ, E; Saraydın, D; Aydın, F; Adsorption of some cationic dyes onto a synthetic silicagel (TriSyl) 35th International Congress of Pure and Applied Chemistry, (35th IUPAC) Istanbul, Türkiye, Abstract -I, 1995, 171.
27. Saraydın, D; Karadağ, E; Çetinkaya, S; Güven, O; Bazı polimerik biyomateryallerin hazırlanması ve insan serumu biyokimyasal parametrelerine biyouyumluluğunun araştırılması Biyomut 94, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İstanbul, 1994, 133-140.
26. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Sulardan ağır metal uzaklaştırılmasında akrilamid-itakonik asit hidrojellerinin kullanılması4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul, 1994, 291-301.
25. Saraydın, D; Karadağ, E; Çapraz bağlı poli(N-vinil pirrolidon) hidrojelinin sulardan tarım ilaçlarının giderilmesinde kullanılabilirliği 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul, 1994, 283-290.
24. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Bazı tuz iyonları içeren akrilamid-itakonik asit hidrojellerinin hazırlanması, şişme difüzyon ve ağ yapı özelliklerinin araştırılması X. Kimya Sempozyumu, Bursa, 1994, 420.
23. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Akrilamid-krotonik asit hidrojellerinin hazırlanması, şişme difüzyon ve ağ yapı özelliklerinin araştırılması X. Kimya Sempozyumu, Bursa, 1994, 419.
22. Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; 2, 2 dikoloropropiyonat (dalapon) içeren akrilamid-krotonik asit ve akrilamid-itakonik asit hidrojellerinin hazırlanması, şişme difüzyon ve ağ yapı özelliklerinin araştırılması X. Kimya Sempozyumu, Bursa, 1994, 418.
21. Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; Akrilamid-maleik asit hidrojellerine metil viyole, metilen mavisi ve nil mavisi gibi bazı bazik boyarmaddelerin soğurumunun incelenmesi X. Kimya Sempozyumu, Bursa, 1994, 417.
20. Aydın, F; Karadağ, E; Saraydın, D; Uranyum tuzu çözeltilerinden uranil iyonunun TriSyl’e soğurumunun incelenmesi X. Kimya Sempozyumu, Bursa, 1994, 174.
19. Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; Çapraz bağlayıcı içeren akrilamid/krotonik asit hidrojellerinin şişme kinetikleri I. Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 1994, 65.
18. Saraydın, D; Karadağ, E; Öztop, H. N; Güven, O; Preparation of acrylamide/maleic acid hydrogels and their use in adsorption of bovine serum albumin International Meeting on Radiation Processing, Istanbul, Türkiye, 1994, 239.
17. Çetinkaya, S; Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; Poliakrilamid ve poli(N-vinil pirrolidon) hidrojellerinin insan serumunun bazı biyokimyasal parametrelerine biyouyumluluğunun araştırılması XII. Biyokimya Kongresi, İstanbul, 1994, C–320.
16. Öztop, H. N; Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Akrilamid-itakonik asit hidrojellerine sığır serum albumin soğurulması XII. Biyokimya Kongresi, İstanbul, 1994, C–331 (Kongre Ödülü almıştır).
15. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Akrilamid, akrilamid-krotonik asit ve akrilamid-itakonik asit hidrojellerine sulu ortamdan uranil iyonu soğurumu I. Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir, 1993, 123–124.
14. Öztop, H. N; Saraydın, D; Karadağ, E; Çerikçioğlu, E; Güven, O; Akrilamid-maleik asit hidrojellerine sığır serum albumin soğurulması IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 1993, 406.
13. Saraydın, D; Karadağ, E; Şişme kinetikleri yardımıyla kserojellerin bazı karakterizasyon parametrelerinin saptanması için bilgisayar programı IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 1993, 357.
12. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Akrilamid-itakonik asit hidrojellerinin hazırlanması ve karakterizasyonu IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, 1993, 329.
11. Saraydın, D; Karadağ, E; Güven, O; γ-ışınları ile hazırlanan akrilamid-maleik asit hidrojellerine bazı uranyum tuzlarının soğurulması V. Nükleer Bilimler ve Nükleer Teknoloji Kongresi, Bursa, 1993.
10. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Akrilamid-itakonik asit hidrojellerine bazı uranyum tuzlarının soğurulması II. Türkiye-Azerbaycan Polimer Sempozyumu. Ankara, Türkiye, 1992, 201.
9. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Akrilamid-maleik asit hidrojellerin hazırlanışı ve karakterizasyonu VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, 1992, 3. cilt, 319–324.
8. Öztop, H. N; Candan, F; Çetinkaya, Ö; Saraydın, D; The effect of cigarette nitrosamines on NADH-cyctochrome C reductase enzyme activity and enzyme kinetics computer programme 10. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, 1991, 92–93.
7. Şen, M; Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Poli(vinil pirrolidon) ve poli(akrilamid) esaslı hidrojellerin hazırlanması 1. Azerbaycan-Türkiye Polimer Sempozyumu. Bakü, Azerbaycan, 1991, 409.
6. Öztop, H. N; Candan, F; Çetinkaya, Ö; Saraydın, D; Sigara nitrozaminlerinin NADH-Sitokrom C redüktaz enzim aktivitesine etkisi ve enzim kinetikleri bilgisayar programı VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazimağusa, K.K.T.C. 1991, 2. 656–657.
5. Saraydın, D; Güler, H; Bingöl, D; BET yöntemine yeni bir matematiksel yaklaşım ve sepiolit adsorpsiyonu ile bazı boyar maddelerin yüzey parametrelerinin saptanması VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazimağusa, K.K.T.C., 1991, 2. 623-624.
4. Karadağ, E; Saraydın, D; Güven, O; Poli(akrilamid) esaslı hidrojellerin hazırlanması ve karakterizasyonu VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazimağusa, K.K.T.C., 1991, 1. 303.
3. Basan, S; Saraydın, D; Güven, O; Poli(vinil asetat)'ın ısısal jelleşme noktasının molekül ağırlığı ve ısıtma hızı ile değişimi III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 1986, 164.
2. Basan, S; Saraydın, D; Güven, O; Poli(vinil asetat)'ın izotermal jelleşme noktasının molekül ağırlığı ve sıcaklıkla değişimi III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, 1986, 166.
1. Saraydın, D; Yalçın, F; Basan, S; Cengiz S; Bazı steroit moleküllerinin iyonlaşma ve görünüm gerilimleri ile aktivasyon enerjilerinin karşılaştırılması USS-5, 5. Ulusal Spektroskopi Sempozyumu, Sivas, 1985, 33.