HİDROJEL ARAŞTIRMA LABORATUVARI

.

8

Hidrojel Araştırma Laboratuvarı 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Polimer Kimyası Anabilim Dalında doktoralarını  Prof. Dr. Olgun GÜVEN (Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi) danışmanlığında yaptıkları  sırada Dursun SARAYDIN ve Erdener KARADAĞ tarafından kurulmuştur. 

8

Hidrojel adıyla Türkiyede ilk kurulan  bu laboratuvarda önceleri Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümünde  gamma  ışınlarıyla hazırlanan hidrojellerin karakterizasyonları, şişme, adsorpsiyon, ayırma ve biyomoleküllerle etkileşim çalışmaları yapılmıştır. Kurucuların doktora sonrası çalışmaları sırasında gruba Biyokimyacı olarak Y. Doç. Dr. H. Nursevin ÖZTOP katılmış ve çalışmalar sürdürülmüştür. Daha sonra ilk Yüksek Lisans öğrencisi olarak Ar. Gör. Yasemin ÇALDIRAN gruba katılmıştır. 1997'de Doç Dr. Erdener KARADAĞ Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne geçmiş, fakat ortak çalışmalar sürdürülmüştür. Bu sırada Ar. Gör. Yasemin ÇALDIRAN Yüksek Lisans tezini bu laboratuvarda tamamladıktan sonra  Ar. Gör. Sema EKİCİ ile doktoraya başlamışlardır.

8

1997 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ, Doç. Dr. Dursun SARAYDIN'a ülkemizin bilimsel gelişmişliğini arttırılmasına katkılarından dolayı üst düzey akademik katkı belgesi göndermiştir.

8

Yapılan bu çalışmaların sonucu olarak Doç. Dr. Dursun SARAYDIN ve Doç. Dr. Erdener KARADAĞ, Edirne (1998) ve Samsun (1999) da yapılan Kimya Kongrelerinde oturum başkanlığı yapmışlardır.

8

Prof. Dr. Dursun SARAYDIN Cumhuriyet Üniversitesinde 2003 yılında SCI kapsamında en çok yayın yapan öğretim üyesi olmuş, ödülünü Sivas Valisi Dr. Hasan CANPOLAT'tan almıştır.

8

003 yılında  Ar. Gör. Sema EKİCİ doktorasını tamamlamış ve Doktora Unvanını almıştır. 2004 yılında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 

8

Prof. Dr. Erdener KARADAĞ 2003 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanlığına atanmıştır.

8

Prof. Dr. Dursun SARAYDIN çeşitli Kongrelerde oturum başkanlığı yapmıştır.  1., 2. ve 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresinde Bilim Kurulu Üyeliği  yapmıştır.

8

Prof. Dr. Dursun SARAYDIN 2004-2008 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

8

2005 yılında Ar. Gör. Yasemin ÇALDIRAN-IŞIKVER doktorasını tamamlamış ve Doktora Ünvanını almış, 2006 yılında ise Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır

8

Bu laboratuvarda bugüne dek yapılan bilimsel araştırmalardan 64 tanesi SCI'da taranan dergilerde, 3 tanesi EI'da taranan dergilerde makale olarak yayınlanmıştır. Yurt içi dergilerde 10 kadar makale yine  bu çalışmaların sonucunda yapılmıştır. Çeşitli uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan 110'un üzerinde bildiri yine Hidrojel  Araştırma Laboratuvarında yapılan çalışmaların ürünüdür. Yapılan bu çalışmalar, SCI'da  taranan dergilerde 1100 atıf almıştır.

8

Yapılan bu yayınlar ve atıflardan dolayı, yeni bir bilimsel ölçüt olan h-faktörünün hesaplanması ve bununla ilgili Türkiye sıralamasının yapılması sonucunda oluşan tüm bilim alanlarındaki üst düzey  300 Türk bilimci sıralamasında Prof. Dr. Dursun SARAYDIN 120. sırada Prof. Dr. Erdener KARADAĞ ise 130. sırada yer almıştır.