PROJELER

.
Tarih Araştırmacılar   Destekleyen Kuruluş   Proje Adı
1988–1992

Y. Doç. Dr. Dursun SARAYDIN

Y. Doç. Dr. Erdener KARADAĞ

  Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu   Bazı nitrat ve fosfat iyonlarının çeşitli hidrojellerden çevreye denetimli salınımlarının incelenmesi
1993–1996

Y. Doç. Dr. Dursun SARAYDIN

Y. Doç. Dr. Erdener KARADAĞ

Y. Doç. Dr. Nursevin ÖZTOP

 

Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu

  Poli hidroksietilmetakrilat (PHEMA) hidrojellerinin hazırlanması, karakterizas-yonu ve bazı biyoetkin maddelerin tutulmasında kullanılması (F–004)
1996–1998

Doç. Dr. Dursun SARAYDIN

Doç. Dr. Erdener KARADAĞ

  Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu   Akrilamid hidrojellerinin kimyasal modifikasyonu ve bazı su kirleticilerinin tutulmasında kullanılması" (F–037)
1996–1997

Doç. Dr. Dursun SARAYDIN   

Ar. Gör. Yasemin ÇALDIRAN

  Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu   Hidroksamik asit hidrojellerinin hazırlan-ması, karakterizasyonu ve uranyum adsorpsiyonunda kullanılması" (F–045)
1996–1998

Doç. Dr. Dursun SARAYDIN

Doç. Dr. Emel KOPTAGEL   

Doç. Dr. Erdener KARADAĞ  

Ar. Gör. Serpil SARAYDIN

  Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu   Akrilamid esaslı hidrojelik biyomateryallerin in vivo biyo-uyumluluğunun araştırılması (F–039)
1999–2001

Doç. Dr. Dursun SARAYDIN   

Y. Doç. Dr. Nursevin ÖZTOP

  Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu   Akrilamid esaslı hidrojellere hücre tutuklanması"(F–078)
2001–2003

Doç. Dr. Dursun SARAYDIN  

Ar. Gör. Dr. Sema EKİCİ

  Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu   Kitosan esaslı ağyapılı içiçe geçmiş polimerlerden biyoetkin maddelerin salınımının incelenmesi" (F–117)
2003–2005

Prof. Dr. Dursun SARAYDIN  

Ar. Gör. Dr. Yasemin IŞIKVER

  Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi   Çevre duyarlı hidrojellerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve biyomolekül tutulmasında kullanımı
2003–2005

Prof. Dr. Dursun SARAYDIN   

Y. Doç. Dr. H. Bayram ZENGİN

  Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi   Maleik anhidrid kopolimerleri ve türevlerinin bazı su kirleticilerinin giderilmesinde kullanımı