YÖNETİLEN TEZLER

.
8 1996-1997 Yüksek Lisans Yasemin Çaldıran Hidroksamik asit hidrojellerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve uranyum tuzlarının tutulmasında kullanımı.
8 2000-2003 Doktora Sema Ekici Kitosan esaslı içiçe geçmiş ağyapılı polimerden biyoetkin maddelerin salınımının incelenmesi
8 2003-2005 Doktora Yasemin Işıkver Çevre duyarlı hidrojellerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve biyomolekül tutulmasında kullanımı