BİLİMSEL ÖLÇÜTLER

 
1. Toplam Yayın Sayısı (Np): Uluslararası Atıf İndeksi (SCI) kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi sayısı, üretkenliğin ölçüsünü verir, yayınların önemini ve atıflarını göstermez.
2. Toplam Atıf Sayısı (Nc,tot): Uluslararası Atıf İndeksi (SCI) kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerinde kaynak gösterilme sayısı, toplam atıf sayısının ölçüsünü verir, bulunması zordur ve az sayıdaki yüksek atıflı makaleler ve özgün araştırma makalelerine göre çok yüksek atıf alan derleme makaleleri bu sayıyı artırır.
3. Atıf/Yayın Oranı (Nc,tot/Np): Uluslararası Atıf İndeksi (SCI) kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerine yapılan toplam atıf sayısının yine bu indeks kapsamında bulunan dergilerde yayınlanmış yayın sayısına oranı, değişik yaşlardaki araştırmacıların karşılaştırmasına olanak sağlar, bulunması güçtür, düşük üretimi ödüllendirir, yüksek üretimi cezalandırır.
4. Önemli Yayınların Sayısı: Uluslararası Atıf İndeksi (SCI) kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerinden belli bir atıf sayısını (örneğin atıf sayısı y=20 ve üzeri olanlar) geçen makale sayısı, 1,2 ve 3.’ün dezavantajları giderir ancak y’nin seçimi uygun olabilir ya da olmayabilir ve y değeri kıdemle değişik düzeyde kullanılması gerekebilir.
5. Çok Önemli Yayınlara Toplam Atıf Sayısı: Uluslararası Atıf İndeksi (SCI) kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerinden belli sayıda seçilmiş ( örneğin q=5) makalelere yapılan atıf sayısı, öncekilerin dezavantajlarını giderir, tek bir sayı olmadığından elde edilmesi ve karşılaştırma yapılması zordur. q yine isteğe göre seçilen rasgele bir sayı olması nedeniyle uygun olabilir ya da olmayabilir.
6. h-faktörü :h-faktörü tüm yayınlarından kaçının bu değer üzerinde atıf aldığı şeklinde basitleştirilebilir. h-faktörü bir bilimcinin yaptığı yayınların aldıkları atıflarının değişik bir gösterimi olan bir değer olup tüm yayınlarından kaçının bu değerin üzerinde atıf aldığını göstermektedir. Örnek olarak A kişisinin 100 yayını olsa ve bunlardan 20 tanesi 20’nin üzerinde atıf almışsa h-değeri=20, B kişisinin de 21 yayını olsa ve bunların 20 si 20’nin üzerinde atıf alsa bu kişinin de h-Değeri=20 dir.
 

h-faktörü hesaplanması

·    SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yapılan her bir yayına SCI-Expanded'de yapılan atıf sayıları bulunur. Yayınlar en çok atıf alana 1, sonrakine 2 ve sonrakine 3 şeklinde sıralama yapılır.

·    Yayın sayısı numarası yatay eksene, atıf sayısı ise dikey eksene gelecek şekilde noktalar yerleştirilir.

·    Bu noktalardan geçen eğri çizilir.

·    Grafiğe bir açıortay çizilir.

·    Açıortay çizgisi ile eğrinin kesişim noktasının yatay ya da dikey eksendeki izdüşüm değeri h-faktörü değerini verir.

.
h-faktörü ile ilgili yazılar
1. J. E. Hirsch, An index to quantify an individual’s scientific research output, PNAS November 15, 2005 vol. 102 no. 46 16569–16572
2. Mehmet Doğan, Araştırıcıların bilimsel başarılarının değerlendirilmesinde yeni ölçütler h-faktörü (Kimyacılarımızla ilgili bir Deneme), CBT, 3 Aralık 2005.
3. Mehmet Doğan, Bilimsel yayın ve bilimsel başarının değerlendirilmesinde ölçütler-2 Tüm bilimciler listesi, CBT, 4 Şubat 2006.
4. Mehmet Doğan, Bilimsel Yayın Ama Niçin? CBT, 31 Temmuz 1999.
5. h-faktörü'ne göre Türkiye bilimcilerinin sıralaması
6. A. Ben Wagner, ARE IMPACT FACTORS THE ONLY METRIC FOR PUBLISHING, TENURE, AND PROMOTION DECISIONS? Sciences Librarian, Science and Engineering Library, Arts and Sciences Libraries, University at Buffalo.