BİLİMSEL YAYIN VE BİLİMSEL BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖLÇÜTLER - 2

TÜM BİLİMCİLER LİSTESİ

.

(Prof. Dr. Mehmet Doğan, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 4 Şubat 2006 sayı 985, sayfa 8-9 da yayınlandı)

.

İlkyazımızın 3 Aralık 2005 tarihli CBT yayınından sonra bize ulaşan tüm talepler incelenmiştir. Tüm üniversiteler taranmaya çalışılmış, tüm TÜBA Asil- asosiye ve şeref üyelerinin, TÜBİTAK bilim ödülü alanların durumları incelenmiştir. Aynı şekilde 20 üzeri atıf alan yayınlarını, en yüksek atıflı 3 makalelerine yapılan atıfları ve h-sayılarını çıkarıldı. Tüm titizliğimize rağmen yine de hata yapmış olabiliriz. Bu bir resmi belge değil, bilgilendirmedir. Görüldüğü gibi çok geniş taramada çok az kişide hata yapılmıştır. Ekte oluşturulan yeni listeler 281 kişiye ait bilgileri içeriyor. Tüm taranan kişiler ise bunun iki katı kadardır. Listelerimiz yine h-faktörüne göre sıralandı. Daha önceki yazımızda da değindiğimiz gibi h-faktörü bilimcilerin başarılarını tam yansıtmasa da bir bilimcinin başarısının tüm yayınlarına atıf yapılmasını öne çıkardığından yine de mevcut değerlendirme ölçütleri arasında en gerçekçilerden biri. Ancak self atıf ayıklanmalı.

WoS da sadece ön isimlerin baş harfleri verildiğinden ve birçok bilimcinin yayınlarındaki adresler değişik olabileceğinden yine hata kaçınılmaz olarak yapılmıştır. Kişilerin yayın listelerinden yararlanılarak hatasız bilgilere ulaşılabilir veya en doğru bilgiyi ancak kendileri çıkarabilirler. Bizim listelerimiz ülkemiz bilim haritasını görmek açısından ışık tutabilir. Hata ve yanlışlıklar için özür dileriz.

Bize ulaşan en çok eleştiri ve önerilerde yayın değerlendirilmesinde atıfların yazar sayısına bölünmesi, “corresponding author” a dikkat edilmesi, ülkemiz kaynaklı yayınlarla yurt dışında yapılan çalışmaların, değişik bölüm ve anabilim dalı yayınlarının aynı ölçütlerle değerlendirilmesinin sakıncası dile getirilmiştir. Değerlendirme faktörünün sadece SCI’ce taranan dergilerdeki yayınlara yapılan atıflarla sınırlı kalması, kitaplara atıfların ve kitaplarda atıfların da dikkate alınması gereği vurgulanmıştır. Ancak bu bilgileri de sadece ilgili kişiler kendileri için toplayabilir. h-faktörüne ek olarak önerdiğimiz “d-faktörü” de çok ilgi görmüştür. Yayın ve atıf dışında

1.       Öğretim üyesinin tamamladığı yurt dışı ve kurum dışı bilimsel projeler, yönettiği başarılı yüksek lisans ve doktora tezleri ile bilim adamı yetiştirilmesine katkıları,

2.       Bilimsel kitap veya elit kitapta bölüm yazarlığı,

3.       Kazandığı ödüller ve burslar,

4.       Kendi adını taşıyan formül ve buluşlar,

5.       Patentleri,

6.       Yayınlarına kitap, ansiklopedi ve tezlerde atıflar,

7.       Dergilerin yayın kurulunda, bilimsel toplantıların bilim ve danışma kurulunda görevler,

8.       Çağrılı tebliğler ve diğer tebliğler

de önemlidir.

Yorum yazanların büyük çoğunluğu bu tür çalışmalarda kendi kendine atıfın ayıklanmasının gereğini vurgulamıştır. Bu zor işi herkes en iyi kendisi yapabilir. Self atıfları ayıklamayı da 3 kişide yurt içi kaynaklı yayınlarında denedim, çok uzun süre aldı ve maalesef incelediğim 2 polimerci, bir mühendiste bu oranlar % 60’ın üzerinde. Ancak doğruluğu tartışmalı, çünkü kim kimin öğrencisi veya gurubunda bilmek zor. Özellikle çok yazarlı ve yabancı ortaklı, yüksek atıf alan yayınlardan self atıfları ayıklamak benim için olanaksız. Önemli olan kişilerin kendini bilmesi ve kurumların ülke potansiyelini değerlendirmesidir. Bu konularda biz değil, TÜBA, TÜBİTAK ve YÖK saptama yapabilir. Bizim yaptığımız sadece bilgilendirmedir.

 Bu araştırma sırasında ulaşılan sonuçlar şöyle sıralanabilir:

1.     Ülkemizde bilimsel araştırma ve bilimsel yayın yapma geleneği uzun yıllar oluşmamıştır. Çoğu meşhur eski hocalarımızın belki imkânları yoktu, belki de gerek duymuyorlardı.

2.     Her iki alanda ülkemizde ciddi ilk adım 1963 yılında TÜBİTAK’ın kurulması ile atılmasına rağmen, gelişme 1982 sonrası akademik yükseltmelerde uluslar arası yayın yapma zorunluluğu getirilmesiyle gösterilmeye başlamıştır. Zorlamalar yine de yeterli olmamış, o tarihte profesörlüğe yükseltilmek için en azından bir yurt dışı yayın ve tek bir atıf yeterli görüldüğü halde bu koşulu sağlayamayan birçok öğretim üyesi 1989 yılında bu koşulu zorunluluk olmaktan çıkaran meşhur 3455 sayılı yasanın yayınlanmasını beklemiştir.

3.     Halen öğretim üyelerimizin büyük bir kesimi bilimsel çalışma ve uluslar arası yayın yapmaya isteksizdir. Yayın yapmada başarılı ve istekli öğretim üyelerimiz tüm öğretim üyelerinin % 5 i gibi bir kesimidir. Bunlar ise kimya, fizik, tıp, eczacılık, yer bilimleri ve elektronik gibi bazı temel, sağlık ve çok az mühendislik alanı ile sınırlıdır.

4.     Özellikle yurt dışında doktora ve uzmanlık için gidişlerin artması ile bulundukları ülkelerde başarılı araştırma ve yayın yapan Türklerin sayısı da artmıştır. Gerçi halen Raman, Abdulselam, Ahmet Zevail gibi gittikleri ülkelerde başarıları ile Nobel alan bir Türk vatandaşı çıkmamıştır. Ancak özellikle ABD de kalarak çalışan Aziz Sancar, Gökhan S. Hotamışgil, Miral Dizdaroğu, A. Refik Kortan, A. S. Argon, İ. A. Aksay, Oktay Sinanoğlu, E. Sezgin, Ataç İmamoğlu, Münci Kalayoğlu, Gazi M. Yaşargil, gibi üst başarı çizgisini yakalamış Türkler vardır. Bunlardan biri veya bir kaçı Nobel ödülü alabilirse çok seviniriz. Ancak bu kişilerin başarıları başlıca yaşadıkları ülkelere aittir. Çoğu ülkemize bile gelmemektedir. Bilmem A. S. Argon ismini bilen kaç Türk çıkar?

5.     Ülkemizde Vakıf üniversitelerinin açılması ile yurt dışındaki bazı başarılı Türkler Bilkent, Sabancı ve Koç üniversiteleri gibi üniversitelerde görev almaya, yani ülkemize dönmeye başlamıştır. Bu olumlu gelişmedir. Halen çok sayıda en seçkin genç beyinlerimiz başta ABD üniversiteleri olmak üzere yurt dışı üniversite ve kuruluşlarında hizmet etmektedir.

6.     Son yıllarda üniversite araştırma fonları ve TÜBİTAK desteği gibi bilimsel araştırmaya ciddi kaynak aktarılması ile ülke kaynaklı araştırmalar ve bunun sonucu ülke kaynaklı yayınlar da ciddi artış göstermiştir. Araştırma kurumlarımız az, sanayinin ve vakıfların araştırma desteği yetersiz olduğu gibi, bilimsel yayınları da çok azdır. Yayınlar esas olarak üniversitelerde yapılmaktadır. Araştırmacı sayımız çok az ve 10000 kişide 10 kadardır. Bu kadar az bilimcinin yayın yapmasına rağmen ülkemiz kaynaklı yayınlar özellikle son 10 yılda büyük bir yüzde ile artmıştır. Sevindirici olan ise sadece üç büyük şehrimizdeki köklü ve meşhur üniversitelerimizde değil, Anadolu’daki üniversitelerimizde de yayın sayısı artmış, yayın yapma alışkanlığı yerleşmiştir. Ülkemiz yayın sayısını en hızlı artıran ülkelerden biridir. Henüz hiç atıf almasalar da yılda 50 yayın üreten genç bilimcilerimizin olduğu görülmüştür. Bir tıp fakültesinde genç iki bilimci son 2 yılda 99 ve 67 yayın yapabilmişlerdir. 2005 yılında yayın sayısı bakımından ülkeler sıralamasındaki yerimiz 19. sıraya yükselmiştir. Artık sıra kalitenin yükselmesine geldi.

7.     Atıf sıralamasında yerimiz dünya ortalamasının yarısı kadardır. Yabancı bir ortak yazar olmayan ülkemiz kaynaklı yayınlara yapılan atıflar Batı Ülkelerindekilere kıyasla çok az görünmektedir. Bu alanda başarı için bilimcilerimizin önümüze çıkan AB çerçeve programları kapsamındaki ortak araştırma projelerine katılma ve ortak yayın yapmaları çok iyi olur. Bir astrofizikçimiz hemen, hemen tüm yayınlarını 10–15 ülkeden 50–100 bilimci ile ortak yapmış ve yüksek atıflar almıştır. Gerçi bu kadar çok ülkeden ve çok yazarla yapılan yayının yükü, onuru ve başarısı kime ait olduğu tartışılabilir, ama istenen etki yapmayan bir yayın da anlam ifade etmez. Bilimcilerimiz alınmasınlar, ama bir kristal yapısını tayin ettiğinizde mutlaka yayınlanıyor. Yayın sayısı çok yüksek, fakat bilimsel getirisi ve atıfları düşük görülüyor.

8.     Ülkemizde bilimsel araştırma ve bilimsel yayınlara bakış açısındaki değişiklikle paralel olarak değerlendirme ve ödüllendirme ölçüsü de değişiktir. Kimi bilimcilerimiz uluslar arası yayın sayısının yüksekliğini, kimi yüksek etki (impact) faktörlü dergilerdeki yayınları, kimi yayından çok yayına yapılan atıf sayısını öne çıkarmaktadır. Kimi bilim insanının başarı göstergesi olarak sadece yayın sayısını ve aldığı atıfı dikkate alırken, kimi kitap ve bilimsel tebliği de yayın kadar önemli görmektedir. Yayının ülkede yapılmış olması veya yurt dışında yapılması ve yayındaki yazar sayısı genellikle göz ardı edilmektedir. Her yazar çok yazarlı yayını kendi lehine hesaplamaktadır.

9.     Yayınların ne kadar kaynak tüketilerek üretildiği veya aktarılan proje desteğinin yayına veya ekonomik değere dönüşümü hiç dikkate alınmamaktadır. Ülkenin araştırma politikası, savunma, sanayileşme, teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak, belirli amaca yönelik güdümlü projeler etrafında araştırma olanaklarının ve araştırıcıların yönlendirilmesi yok gibidir. Ülke bilim politikası belirlenmeli, tüm araştırıcılar aklına esen konuda sadece yayın yapmaya yönelik kişisel araştırmadan çok ortak araştırmaya özendirilmelidir. AB ülkeleri bile imkânlarını ortak hedeflere yönelik ortak araştırmaları destekliyorlar.

10.  Artık teknoloji üretimine geçebilmeliyiz. Bu amaca yönelik tüm destek imkânları seferber edilmeli, tüm önlemler alınmalıdır.

11.  Bilimcilerin bilimsel yayın başarı değerlendirilmesinde h- sayısı daha gerçekçidir. Bir bilimcinin başarılı sayılması için tüm yayınlarının veya çok sayıda yayınının atıf alması onun başarısını daha iyi gösterir. Bir kişinin yurt dışında meşhur bir merkezde bulunduğu sırada şans eseri veya tesadüfen bir guruba katılarak 10–20 yazarlı birkaç yayınla ile çok yüksek atıflar almış olması onun başarılı bir bilimci olduğunu göstermez. Özellikle tıp mensuplarında yazar sayıları 50’ye kadar çıkıyor. Örnek olarak bir bilim ödüllü ve TÜBA üyesi bilimcimiz ABD’nin seçkin bir üniversitede bulunduğu yıllarda oradaki ortak yazarlarla yayınladığı 20–25 yayını ile 2000 kadar atıf aldığı halde aynı kişinin ülkemizde yaptığı 70 kadar yayınına ancak toplam 200 kadar atıf yapılmıştır. Yine bir başka tıp mensubu bilim ödüllü TÜBA üyesinin 16 yayınından sadece ABD de 20 kişilik bir grupla yaptığı tek bir yayını yüksek atıf almıştır. Birçok tıp mensubunda benzer durum söz konusu. ABD de yabancı araştırıcılarla yaptıklara yayınlar çok yüksek atıf aldığı halde, aynı kişiler Türkiye kaynaklı ve Türk araştırıcılarla ortak yayın yapınca az atıf alıyor. Yayınlar analiz edildiğinde tıp mensuplarında orijinal makale yanında vaka sunumu gibi diğer etkinlikler büyük oranlara ulaşıyor, bunlar da yayın olarak sayılmıştır. Maalesef ödül alanlar incelendiğinde benzer şekilde yurt dışında bulunduğu sürede bir gurup içinde yayınladıkları yüksek atıf alan 1–2 yayın nedeniyle ödüllendirilen ve TÜBA’ya seçilenler var. Böyle olunca ödüllendirme ve TÜBA gibi görevlere seçimle ilgili değişik tartışma ve yaklaşımlar öne çıkabilmektedir.

12.  Ülkemiz koşullarında sınırlı imkânlarla çalışarak yayın yaptığı halde belki de yeterli atıf almadığı için ödüllendirilmezken, yurt dışından gelenlerin orada yaptıkları yüksek atıflı yayınları ile ödüllendirilmesini okuyucuların takdirlerine bırakıyorum. TÜBA üyeleri ve TÜBİTAK Bilim ödülü alanların listesi incelendiğinde ABD’den özellikle Koç ve Bilkent gibi vakıf üniversitelerine gelen genç bilimcilerin yurt dışında yaptıkları yayınlarla ödüllendirildiği gözden kaçmamaktadır.

TÜBA Şeref Üyelerinden kimyacılar ve tıp dışındaki bazı üyelerin h-sayıları kesin hesaplanamadığından verilemedi. Ancak belki de o devirdeki yayın alışkanlığı az olduğundan çoğu yaşlı üyenin h- faktörünün çok düşük olduğu görüldü.

TÜBİTAK ödülü dağıtımı yıllara ve bilim alanlarına göre çok değişiklik göstermektedir. Örnek olarak biyoloji alanından bilim ödülü ile ödüllendirilen dört bilim insanımızın atıf indeksince taranan dergilerdeki yayın sayıları sıra ile 6, 6, 12 ve 23 dür. Bunların atıf sayıları da çok düşüktür. Çok yüksek yayınlı ve h- sayıları çok yüksek 2 biyolog ise tamamen yurt dışında yaşamaktadır. Aynı şekilde mühendislik, veteriner ve tarım alanında bilim ödülü alanların atıf indeksli yayınları ve atıfları da çok düşüktür. Belki de bu üyelerin patentleri, kitapları var. Bu dallardaki yüksek yayınlı bilimcilerimizin çok azı ülkemizde yaşamaktadır.

Ülkemizin geleceği daha aydın, bilimsel başarısı kaynak yetersizliği ve imkansızlıklara rağmen, hızla yükseliyor. Teknoloji üretimini de başaracağımıza, bilimin günlük yaşantımıza ve yönetimimize de etkili olacağı günlerin geleceğine inanıyorum.

 

Prof. Dr. Mehmet Doğan

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Tablo 1 Ülkemizdeki Tanınmış Kimyacıların yayın sayıları, en yüksek atıflı üç yayınlarına yapılan atıflar, 20 üzeri atıflı makale sayıları ve h-faktörleri

 

Sıralama

Yayın yapanın

Adı Soyadı

Toplam

yayın sayısı

En çok atıf alan

3 yayına atıf sayısı

X üzeri atıflı yayın

h -Değeri

1.

M. Dizdaroğlu* (ABD)

196

563, 393, 300

122/20 (22/100)

51

2.

O. Sinanoğlu*x (ABD)

156

400, 388,355

50/20 (16/100)

41

3.

Ö. Bekaroglu* 

134

191, 156, 139

50/20 (3/100)

35

4.

B. Erman*

203

318, 182, 169

44/20

29

5.

I. Bahar*

185

148, 130, 100

39/20

27–28

6.

B. Cetinkaya*

142

383, 204, 113

33/20

26

7.

O. Okay*

100

84, 76, 54

28/20

24

8.

M. Balcı*

159

171, 123, 90

30/20

22–23

9.

E. Pişkin*

217

71, 70, 57

26/20

23

10.

A. Denizli*

197

70, 61, 57

25/20

23–24

11.

Y. Yağcı*

273

64, 50, 49

25/20

21

12.

H. Parlar (Alm)

191

66, 51, 47

20/20

20–21

13.

O. Güven* (D)

240

60, 59, 52

21/20

20–21

14.

M. Soylak

141

58, 46, 38

20/20

20

15.

L. Elci

109

58, 46, 38

18/20

20

16.

V. Ahşen

63

157, 140, 97

22/20

20

17.

Ş.Süzer*

121

99, 49, 47

18/20

19

18.

S. Ozkar*

101

69, 49, 47

18/20

19

19.

M. Doğan

87

110, 99, 58

17/20

19

20.

A. Demirbaş

232?

43, 37, 32

16/20

19

21.

B. ve B. M. Baysal*x

118

176,109

13/20

18

22.

T. Kutsal

49

71, 53, 49

16/20

18

23.

Z. Aksu

63

53, 49, 46

17/20

18

24.

N. K. Aras*x

78

119, 114,96

16/20

17

25.

F. Kargı* ( D)

112

40,39, 39

12/20

17

26.

A. Tuncel*?(D)

83

70, 70, 57

12/20

16–17

27.

L. Toppare*

173

122, 47, 42

13/20

16

28.

A. S. Demir*

101

43, 43, 42

13/20

16

29.

I. Yılgör *

116

168, 146, 132

15/20

16

30.

U. Akbulut

91

55, 47, 42

11/20

15–16

31.

L. Türker

216

40, 34, 34

10/20

15–16

32.

T.Yalcın

61-X (40 gibi)

130, 108, 79

14/20

15–16

33.

B. Salih

56

61, 57, 50(?)

12/20

15

34.

Y. Gök

110

75, 44, 40

14/20

15

35.

V. Hasırcı

69

42, 40, 33

11/20

15

36.

K. Kaygusuz

78

29, 25, 23

5/20

14–15

37.

A. Gül

58

75, 56, 53

12/20

14–15

38.

F. Kadırgan

46

141, 68, 67

12/20

14

39.

Y. Sağ

33

72, 54, 39

11/20

13–14

40.

A. R. Türker

31

36, 35, 22

5/20

13–14

41.

E. Arınç*

50

69, 59, 51

9/20

13

42.

D. Saraydın

55

60, 53, 52

9/20

13–14

43.

E. U. Akaya*

52

121, 99, 73

6/20

13

44.

A. S. Saraç

88

45, 35, 32

6/20

13

45.

D. Kısakürek

45

32, 22, 20

4/20

13

46.

E. Karadağ

48

60, 53, 52

9/20

13

47.

A. Yıldızx

69

65, 32, 30

5/20

13

48.

İ. Özdemir

88

61, 48, 46

8/20

12–13

49.

Y. Ataman

51

64, 53, 32

6/20

12–13

50.

Ö. Dağ

31

52, 46, 43

7/20

12–13

51.

S. Akman

132-X = 55

46, 45, 32

6/20

12–13

52.

B. Hazer

73

42, 32, 31

6/20

12–13

53.

T. Doğu

72

65, 42, 31

7/20

12–13

54.

Z. Kılıç

68

58, 32, 27

4/20

12–13

55.

İ. Küfrevioğlu

60

28, 23, 23

4/20

12–13

56.

M. Bahadır (Alm)

149

31, 20, 19

2/20

12

57.

M. Alkan

45?

38, 31, 29

5/20

12

58.

Y. Akçamur

41

41, 35, 34

5/20

12

59.

Y. Yürüm

76

23, 19, 17

1/20

11–12

60.

E. Alper

52

93, 33, 27

6/20

11–12

61.

Ç. Erk

63

30, 22, 16

2/20

11–12

62.

H. İşçi

23

69, 66, 18

7/20

11–12

63.

E. Kılıç

80

27, 24, 19

2/20

11

64.

M. Kocakerim

47

31, 29, 16

2/20

11

65.

E. Erdik

27

176, 108, 102

6/20

11

66.

Y. Sütbeyaz

31

121, 33, 31

6/20

11

67.

G. Doğu

48

80, 70, 25

4/20

11

68.

N. Kabay

37

43, 32, 26

5/20

11

69.

A. Erarslan

22

41, 36, 34

5/20

11

70.

A. Akar

92

40, 32, 26

4/20

10–11

71.

H. N. Erten*

59?

41, 24, 22

3/20

10–11

72.

A. Güner

59

34, 27, 19

2/20

10–11

73.

Ş. Güçer

63-X=40?

64, 53, 32

7/20

10–11

74.

L. Yılmaz

31

79, 52, 47

6/20

10–11

75.

T. İ. Balkaş

23

35, 31, 28

6/20

10–11

76.

AE. Karagözler

28+3

43, 34, 24

4/20

10–11

77.

S. Içli

58

30, 28, 17

2/20

10–11

78.

G. Somer

68-X

26, 18, 17

2/20

10

79.

H. Y. Erbil

32

64, 17, 16

1/20

10

80.

G. Akovalı

66

33, 22, 21

3/20

10

81.

N. Bıçak

71

29, 22, 18

2/20

10

82.

T. Tincer

40

27, 24, 20

3/20

10

83.

E. Yurtsever*

97

32, 22, 17

2/20

10

84.

R. Apak

57

60, 30, 28

3/20

10

85.

H.Seçen

36

121, 33, 31

5/20

10

86.

S. Patır

52

30, 20, 18

2/20

10

87.

N. Hasırcı

42

28, 17, 17

1/20

10

88.

G. Hızal

41

42, 28, 21

3/20

10

89.

C. İbiş

33

22, 20, 19

2/20

10

90.

E. Arpaç

22

77, 65, 45

5/20

10

91.

M. Oktay

14

23, 23, 20

3/20

10

92.

O. Atakol

109

30, 26, 20

3/20

9–10

93.

V. T. Yılmaz

120

29, 21, 19

2/20

9–10

94.

H. Ö. Pamuk*

24

35, 30, 30

4/20

9–10

95.

A. Tanyolaç

37

24, 22, 19

2/20

9–10

96.

M. Yaman

32

45, 28, 24

5/20

9–10

97.

M. Volkan

23

64, 53, 26

3/20

9

98.

M. Ersöz

71

15, 13, 13

0/20

9

 

Liste 2: Bazı Tıp- Eczacı- Biyolog ve sağlık mensupların yayın sayıları, en yüksek atıflı üç yayınlarına yapılan atıflar ve h-faktörleri

 

Sıralama

Yayın yapanın

 Adı Soyadı

Toplam

yayın sayısı

En çok atıf alan

3 yayına atıf sayısı

X üzeri atıflı yayın

h -Değeri

1.

M. Kalayoğlu* (ABD)

201

391, 353, 348

51/30

38

2.

E. Başar*x (Alm)

178

174, 128, 116

36/30

32

3.

M. G. Yaşargil*x (ABD)

233

219, 198, 188

21/30

31

4.

H. Yazıcı*

244

175, 144, 110

48/20

30

5.

Ç. Altay*

166

188, 92, 85

29/20

24

6.

G. Veliçelebi* (ABD)

57

423, 386, 258

26/20

24

7.

H. Topaloğlu

188

289, 170, 79

26/20

23–24

8.

O. Günuğur (Alm)

137

101, 69, 59

28/20

23–24

9.

T. Özçelik

83

287, 218, 153

23/20

21–22

10.

S. Özsoylu

408

72, 59, 50

22/20

21

11.

A. Gürgey

210

170, 85, 75

20/20

20

12.

B. Say*

138

254, 91, 65

16/20

19–20

13.

Ö. Sanal

127

1348, 383, 360

18/20

19

14.

T. Demirer*

110

457, 360, 99

19/20

19

15.

A. O. Çavdar*

94

63, 60, 49

12/20

18–19

16.

E. Kansu*

124

199, 95, 79

15/20

18–19

17.

N. Akar

206

74, 42, 36

15/20

18–19

18.

C. Ertekin*

119

109, 55, 50

17/20

18

19.

T. Dalkara*

80

912, 139, 130

17/20

18

20.

A. Oto

166 (?)

261, 234, 223

11/20

17–18

21.

S. Özen

156

143, 82, 64

14/20

17

22.

A. Arcasoy

77

63, 60, 49

12/20

17

23.

A. Bakkaloğlu

168

322, 143, 82

13/20

16–17

24.

Ü. Tan*

156

92, 42, 34

8/20

16–17

25.

F. C. Tanyel*

217

51, 35, 34

9/20

15–16

26.

F. Ersoy

108

385, 362, 170

10/20

15–16

27.

A. Ayhan ?

196 ?

64, 62, 61

11/20

15–16

28.

N. Büyükpamukçu

230

51, 35, 34

9/20

15

29.

İ. Sayek

98

120, 89, 87

12/20

15

30.

F. Keleştimur

109

44, 28, 26

10/20

14–15

31.

Y. İ. Barış

46

102, 63, 58

12/20

14–15

32.

M. İlhan*

94

75, 43, 40

9/20

14

33.

İ. C. Haznedaroğlu

206

67, 63, 41

10/20

14

34.

G. Hiçsönmez*

109

50, 29, 25

10/20

14

35.

A. Gül

93?

117, 62, 57

10/20

13–14

36.

Ş. Ruacan*

106

82, 68, 35

9/20

13–14

37.

M. Haberal

434

45, 26, 24

4/20

13

38.

B. C. Yeğen

140

82, 27, 23

4/20

13

39.

M. Çalgüneri

101

64, 45, 39

9/20

13

40.

O. N. Ulutin*x

54+ X ?

34, 32, 22

5/20

13

41.

S. O. Kayaalp*x

61

43, 43, 32

6/20

12–13

42.

Ü. Saatçi

107

152, 51, 47

9/20

12–13

43.

T. Kansu

81

214, 210, 56

7/20

12

44.

A. Erbengi

78

65, 50, 38

5/20

12

45.

T. Demiralp

53

128, 57, 28

8/20

12

46.

C. Evereklioğlu

71

41, 32, 30

6/20

11–12

47.

S. Ünal

76

43, 39, 36

5/20

11–12

48.

O. Değer

51

38, 28, 23

5/20

11–12

49.

E. Bermek*

66

43, 42, 33

8/20

11

50.

O. E. Özcan

75

38, 25, 22

4/20

11

51.

T. Özgen

78

65, 50, 38

6/20

10–11

52.

E. Özer

164

30, 24, 22

4/20

10–11

53.

S. Paydaş

153

41, 23, 20

3/20

10–11

54.

G. Şener

91

27, 24, 24

4/20

10–11

55.

P. Doğan

39

26, 21, 18

2/20

10–11

56.

M. N. Pamir

82

52, 50, 42

5/20

10

57.

O. Yeğin

66

58, 23, 22

3/20

10

58.

E. Ağar

101

30, 24, 14

2/20

9–10

59.

H. Mocan

67

145, 48, 42

4/20

9–10

60.

N. Gürses

75

31, 20, 18

2/20

9–10

61.

G. Lüleci

74

81, 67, 32

5/20

9–10

62.

B. Şahin

126

46, 41, 23

3/20

9

63.

Y. Kanpolat*

96

27, 14, 13

1/20

9

64.

M. İnanç

56

117, 57, 32

5/20

9

65.

P. Ungan*

31

44, 41, 33

5/20

9

66.

İ. Berkel*x

13+4

380, 20, 19

2/20

9

67.

M. Beksaç*

165

66, 23, 17

2/20

8–9

68.

T. Akpolat

82

200, 17, 17

1/20

8–9

69.

F. Akçay

77

20, 13, 13

1/20

8–9

70.

A. Hepbaşlı

74

25, 17, 15

1/20

8–9

71.

S. Zorludemir

60

26, 16, 15

1/20

8–9

 

Eczacılar

 

 

 

 

1.

A. Ulubelen*x

226

40, 35, 33

9/20

16–17

2.

A. E. Karakaya

70

58, 29, 23

9/20

15–16

3.

İ. Çalış*

142

45, 41, 32

9/20

15

4.

E. Yeşilada

92

35, 28, 22

6/20

14–15

5.

A. A. Hınçal

102

35, 33, 26

8/20

14

6.

G. Topçu (D)

91

38, 34, 30

6/20

12

7.

K. H. C. Başer*

226

26, 22, 20

3/20

11–12

8.

S. Sardaş

57

41, 29, 23

8/20

11–12

9.

N. Erk

55

26, 21, 18

2/20

10–11

10.

A. Temizer

46

24, 19, 13

1/20

10

11.

S. Ercan*

40

19, 18, 15

0/20

8

12.

B. Şener

125

20, 16, 16

1/20

8

 

Biyologlar

 

 

 

 

1.

A. Sancar* (ABD)

314

1014,  702,  597

205/20 (55/100)

79–80

2.

G. S. Hotamışlıgil* (ABD)

100

1201,  818,  616

41/20 (18/100)

34

3.

M. Öztürk*

246-X=85?

907,  765,  292

30/20 (8/100)

26

4.

F. Daldal*(ABD)

125

142,  133,  112

54/20 (5/100)

31

5.

M. Y. Arıca

102

61,  42,  40

12/20

16

6.

A. Tolun*

50

157,  96, 75

13/20

14

7.

O. Atakol

109

30, 26, 20

3/20

9–10

 

 Tablo 3. Ülkemizdeki bazı fizikçiler ve genç fizikçilerin (TÜBA-GEBİP üyeleri), Matematikçi, Yer Bilimleri ve diğer Mühendislik mensupları yayın sayıları, en yüksek atıflı üç yayınlarına yapılan atıflar ve h-faktörleri

 

Sıralama

Yayın yapanın

Adı Soyadı

Toplam

yayın sayısı

En çok atıf alan

3 yayına atıf sayısı

X üzeri atıflı yayın

h -Değeri

 

Fizikçiler

 

 

 

 

1.

A. R. Kotran* (ABD)

132

1816, 669, 657

65/20 (22/100)

42

2.

E. Sezgin* (ABD)

128

428, 247, 174

56/20 (5/100)

36

3.

S. Çıracı*

164

240, 157, 141

55/20 (10/100)

35

4.

A. Imamoğlu* (İsviçre)

95

565, 497, 380

39/20

32

5.

A. N. Berker*

96

237, 229, 208

43/20

30

6.

H. Ögelman* (Alm)

112

294, 111, 82

34/20

27–28

7.

A. B. Balantekin* (ABD)

120

250, 159, 115

34/20

26

8.

T. Uzer(ABD)

136

180, 98, 90

34/20

24–25

9.

Ö. Pekcan*

205

102, 84, 64

24/20

22

10.

E. Özbay*

103

122, 120, 90

27/20

21–23

11.

M. Erbudak* (İsviçre)

131

138, 78, 57

22/20

21

12.

M. A. Alpar*

61

288, 272, 194

19/20

19–20

13.

E. Arık

67

355, 170, 164

18/20

19

14.

A. M. Tekalp*

94

60, 50, 38

17/20

18-19

15.

Ş. Erkoç

174

70, 44, 38

8/20

14–15

16.

S. Akyüz

108

133, 78, 37

11/20

14–15

17.

T. Dereli*

106

50, 31, 30

6/20

14–15

18.

Y. Nutku*

62

92, 68, 50

7/20

14

19.

Y. Elerman

168

30, 29, 25

4/20

14

20.

A. Elmalı

130

30, 30, 25

4/20

14

21.

A. Erzan*

54

122, 81, 75

8/20

13–14

22.

M. Gürses*

86

50, 29, 28

5/20

13–14

23.

N. K. Pak*

99

127, 58, 57

9/20

13–14

24.

A. Türüt

68

52, 28, 27

6/20

13

25.

T. Çelik*

119-X=61

144, 114, 110

10/20

12–13

26.

T. Hökelek

150

58, 34, 27

7/20

12–13

27.

E. Büyükkasap

48

43, 26, 21

4/20

11–12

28.

Ö. Şimşek

44

21, 20, 19

2/20

11–12

29.

M. E. Özel

34

294, 153, 86

6/20

11–12

30.

M. Tomak

89

33, 29, 23

5/20

11–12

31.

M. Arık*

89

266, 235, 36

7/20

11–12

32.

F. Köksal

119-X=85?

20, 16, 16

1/20

11–12

33.

A. Aydınlı

90

93, 44, 30

3/20

11

34.

A. Oral*

42

93, 51, 29

7/20

11

35.

B. Tanatatar*

127

507, 79, 14

2/20

10–11

36.

Y. Şahin

66

25, 22, 20

3/20

10–11

37.

I. H. Duru*

45

199, 117, 45

7/20

10–11

38.

R. Güven*

24

173, 95, 74

7/20

10–11

39.

D. Ülkü*

120

50, 34, 32

4/20

10

40.

M. Sağlam

28

52, 28, 27

4/20

10

41.

Y. K. Yoğurtçu

48

49, 48, 40

7/20

10

42.

Y. Öner

39

26, 24, 21

4/20

10

43.

M. Korkmaz

106-X=55?

20, 18, 16

1/20

9–10

44.

İ. Sökmen

58

38, 34, 28

3/20

9–10

45.

A. Karabulut

41

25, 19, 17

1/9

9

46.

A. Sennuroğlu*

42

50, 36, 31

5/20

9

47.

G. Budak

41

25, 19, 17

1/20

9

48.

O. Büyükgüngör

165

36, 21, 17

2/20

7–8

49.

M. Kılıç

139

22, 13, 12

1/20

7–8

50.

M. Hortaçsu*

59

35, 26, 14

2/20

7–8

.

Genç Fizikçiler

 

 

 

 

1.

M. Ertuğrul

106

34, 33, 23

7/20

15

2.

D. A. Demir

46

111, 72, 41

8/20

14

3.

E. Onur

42

31, 30, 16

2/20

11

4.

N. Bulut

41

102, 87, 77

7/20

11

5.

U. Tırnaklı

25

40, 35, 30

5/20

11

6.

E. Göğüş

20

41, 28, 22

6/20

11

7.

E. Demiralp

20

41, 34, 25

4/20

11

 

Bazı Mühendislik Bil.

 

 

 

 

1.

A. S. Argon* (ABD)

273

359, 342, 327

50/50

48–49

2.

İ. A. Aksay* (ABD)

156

360, 308, 247

39/40

39–40

3.

A. Z. Akçasu* (ABD)

103

177, 175, 96

27/20

23

4.

A. Atalar (Elektr)

69

157, 130, 73

17/20

19–20

5.

A. M. Tekalp* E(.Müh)

94

61, 54, 50

18/20

19

6.

M.H. Özaktaş* (Elektr)

78+4

294, 178, 172

17/20

18–19

7.

S. Şahin (Nuk. Makale)?

309-X=89

45, 43, 39

12/20

17–18

8.

D. Orhon* (Çevre)

165

56, 51, 31

13/20

17

9.

Y. Arkun*(KMU)

70

79, 67, 56

12/20

16–17

10.

T. Cebeci* (ABD)

95

55, 48, 40

10/20

16–17

11.

M.Y. Çorapçıoğlu*(ABD)

107

120, 105, 84

12/20

15–16

12.

Z. Şen*

140?

47, 42, 31

7/20

11–12

13.

H. Demiray* (Mekan)

128

84, 70, 52

4/20

11

14.

Z. Celep (İnş.)

49

29, 28, 28

3/20

11

15.

E. Çınlar* (ABD)

 

50, 43, 37

5/20

10–11

16.

M. C. Dökmeci*x (Mek.)

36+7

50, 23, 18

2/20

9–10

17.

T. Ö. Oğurtanı

34

20, 17, 16

1/20

9–10

18.

İ. Güler (Bilgis.)

50

14, 13, 12

0/20

9

19.

F. Şahin (Ziraat)

62

22, 16, 16

1/20

8–9

20.

M. Bayazıt*

54

27, 13, 13

1/20

8–9

21.

T. Onat*

30

29, 16, 16

1/20

8–9

22.

O. Çiçekoğlu (Elektr)

69

23, 21, 21

3/20

7–8

23.

Y. Mengi*( Müh B)

60

20, 12, 11

1/20

7–8

 

Matematik

 

 

 

 

1.

H. M. Soner* (Uy. Mat)(D)

46

129, 99, 83

17/20

18

2.

M. Demiralp* (Uy Mat)

40

48, 31, 28

5/20

9–10

3.

A. Ülger*

23

25, 16, 16

1/20

7–8

4.

H. Bor

41

27, 19, 10

1/20

6–7

5.

T. Terzioğlu* (D)

27

14, 12, 12

0/20

6

.

Yer Bilimciler

 

 

 

 

1.

A. M. C. Şengör*

83

284, 277,

32/20 (11/100)

27

2.

A. I. Okay*

92

285, 186, 146

26/20

22

3.

N. Görür*

32

92, 65, 50

10/20

14

4.

Y. Yılmaz*

30

534, 102, 70

11/20

14

5.

E. Bozkurt

27

64, 51, 36

10/20

14

6.

G. Seyitoğlu

24

83, 74, 43

10/20

13

 

*: TÜBA üyeleri ve/veya TÜBİTAK Bilim Ödüllüler

X: Emekli ve yaşlı üyeler olup, 1970 öncesi bilgilere bakıldı

?: Hata olabilir, çok isim arasından ayıklandı

(D): İlk listede yanlış geçip düzeltilen

 

Not: 3 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan isimlere ait WoS bilgileri Kasım 2005, yeniler ise aralık ve ocak 2006 aylarına ait yeni bilgilerdir.