h-faktörü'ne göre Türkiye bilimcilerinin sıralaması

(Prof. Dr. Mehmet Doğan, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 4 Şubat 2006 sayı 985, sayfa 8-9 da yayınlanan çizelgelerden yararlanılarak h-faktörüne göre sıralama yapılmıştır. Ocak 2006 sonuna kadar)

 

Sıralama

Yayın yapanın Adı Soyadı

Mesleği

Yayın sayısı

h -Değeri

1.

M. Dizdaroğlu* (ABD)

Kimya

196

51

2.

A. S. Argon* (ABD)

Mühendislik

273

48–49

3.

A. R. Kotran* (ABD)

Fizikçi

132

42

4.

O. Sinanoğlu*x (ABD)

Kimya

156

41

5.

İ. A. Aksay* (ABD)

Mühendislik

156

39–40

6.

M. Kalayoğlu* (ABD)

Tıp

201

38

7.

E. Sezgin* (ABD)

Fizikçi

128

36

8.

S. Çıracı*

Fizikçi

164

35

9.

Ö. Bekaroglu*

Kimya

134

35

10.

G. S. Hotamışlıgil* (ABD)

Biyolog

100

34

11.

E. Başar*x (Alm)

Tıp

178

32

12.

A. Imamoğlu* (İsviçre)

Fizikçi

95

32

13.

M. G. Yaşargil*x (ABD)

Tıp

233

31

14.

F. Daldal*(ABD)

Biyolog

125

31

15.

H. Yazıcı*

Tıp

244

30

16.

A. N. Berker*

Fizikçi

96

30

17.

B. Erman*

Kimya

203

29

18.

I. Bahar*

Kimya

185

27–28

19.

H. Ögelman* (Alm)

Fizikçi

112

27–28

20.

A. M. C. Şengör*

Yer Bilimciler

83

27

21.

M. Öztürk*

Biyolog

246-X=85?

26

22.

B. Cetinkaya*

Kimya

142

26

23.

A. B. Balantekin* (ABD)

Fizikçi

120

26

24.

T. Uzer(ABD)

Fizikçi

136

24–25

25.

Ç. Altay*

Tıp

166

24

26.

O. Okay*

Kimya

100

24

27.

G. Veliçelebi* (ABD)

Tıp

57

24

28.

A. Denizli*

Kimya

197

23–24

29.

H. Topaloğlu

Tıp

188

23–24

30.

O. Günuğur (Alm)

Tıp

137

23–24

31.

E. Pişkin*

Kimya

217

23

32.

A. Z. Akçasu* (ABD)

Mühendislik

103

23

33.

M. Balcı*

Kimya

159

22–23

34.

Ö. Pekcan*

Fizikçi

205

22

35.

A. I. Okay*

Yer Bilimciler

92

22

36.

E. Özbay*

Fizikçi

103

21–23

37.

T. Özçelik

Tıp

83

21–22

38.

S. Özsoylu

Tıp

408

21

39.

Y. Yağcı*

Kimya

273

21

40.

M. Erbudak* (İsviçre)

Fizikçi

131

21

41.

O. Güven*

Kimya

240

20–21

42.

H. Parlar (Alm)

Kimya

191

20–21

43.

A. Gürgey

Tıp

210

20

44.

M. Soylak

Kimya

141

20

45.

L. Elci

Kimya

109

20

46.

V. Ahşen

Kimya

63

20

47.

B. Say*

Tıp

138

19–20

48.

A. Atalar (Elektr)

Mühendislik

69

19–20

49.

M. A. Alpar*

Fizikçi

61

19–20

50.

A. Demirbaş

Kimya

232?

19

51.

Ö. Sanal

Tıp

127

19

52.

Ş. Süzer*

Kimya

121

19

53.

T. Demirer*

Tıp

110

19

54.

S. Ozkar*

Kimya

101

19

55.

A. M. Tekalp* E(.Müh)

Mühendislik

94

19

56.

M. Doğan

Kimya

87

19

57.

E. Arık

Fizikçi

67

19

58.

M. H. Özaktaş* (Elektr)

Mühendislik

78+4

18–19

59.

N. Akar

Tıp

206

18–19

60.

E. Kansu*

Tıp

124

18–19

61.

A. O. Çavdar*

Tıp

94

18–19

62.

A. M. Tekalp*

Fizikçi

94

18-19

63.

C. Ertekin*

Tıp

119

18

64.

B. ve B. M. Baysal*x

Kimya

118

18

65.

T. Dalkara*

Tıp

80

18

66.

Z. Aksu

Kimya

63

18

67.

T. Kutsal

Kimya

49

18

68.

H. M. Soner*

Matematik

46

18

69.

S. Şahin

Mühendislik

309-X=89

17–18

70.

A. Oto

Tıp

166 (?)

17–18

71.

D. Orhon* (Çevre)

Mühendislik

165

17

72.

S. Özen

Tıp

156

17

73.

F. Kargı*

Kimya

112

17

74.

N. K. Aras*x

Kimya

78

17

75.

A. Arcasoy

Tıp

77

17

76.

A. Ulubelen*x

Eczacı

226

16–17

77.

A. Bakkaloğlu

Tıp

168

16–17

78.

Ü. Tan*

Tıp

156

16–17

79.

T. Cebeci* (ABD)

Mühendislik

95

16–17

80.

A. Tuncel*?

Kimya

83

16–17

81.

Y. Arkun*

Mühendislik

70

16–17

82.

L. Toppare*

Kimya

173

16

83.

I. Yılgör *

Kimya

116

16

84.

M. Y. Arıca

Biyolog

102

16

85.

A. S. Demir*

Kimya

101

16

86.

T. Yalcın

Kimya

61-X (40 gibi)

15–16

87.

A. Ayhan ?

Tıp

196 ?

15–16

88.

F. C. Tanyel*

Tıp

217

15–16

89.

L. Türker

Kimya

216

15–16

90.

F. Ersoy

Tıp

108

15–16

91.

M. Y. Çorapçıoğlu*(ABD)

Mühendislik

107

15–16

92.

U. Akbulut

Kimya

91

15–16

93.

A. E. Karakaya

Eczacı

70

15–16

94.

N. Büyükpamukçu

Tıp

230

15

95.

İ. Çalış*

Eczacı

142

15

96.

Y. Gök

Kimya

110

15

97.

M. Ertuğrul

Fizikçi

106

15

98.

İ. Sayek

Tıp

98

15

99.

V. Hasırcı

Kimya

69

15

100.

B. Salih

Kimya

56

15

101.

Ş. Erkoç

Fizikçi

174

14–15

102.

F. Keleştimur

Tıp

109

14–15

103.

S. Akyüz

Fizikçi

108

14–15

104.

T. Dereli*

Fizikçi

106

14–15

105.

E. Yeşilada

Eczacı

92

14–15

106.

K. Kaygusuz

Kimya

78

14–15

107.

A. Gül

Kimya

58

14–15

108.

Y. İ. Barış

Tıp

46

14–15

109.

İ. C. Haznedaroğlu

Tıp

206

14

110.

Y. Elerman

Fizikçi

168

14

111.

A. Elmalı

Fizikçi

130

14

112.

G. Hiçsönmez*

Tıp

109

14

113.

A. A. Hınçal

Eczacı

102

14

114.

M. İlhan*

Tıp

94

14

115.

Y. Nutku*

Fizikçi

62

14

116.

A. Tolun*

Biyolog

50

14

117.

F. Kadırgan

Kimya

46

14

118.

D. A. Demir

Fizikçi

46

14

119.

N. Görür*

Yer Bilimci

32

14

120.

Y. Yılmaz*

Yer Bilimci

30

14

121.

E. Bozkurt

Yer Bilimci

27

14

122.

A. Gül

Tıp

93?

13–14

123.

Ş. Ruacan*

Tıp

106

13–14

124.

N. K. Pak*

Fizikçi

99

13–14

125.

M. Gürses*

Fizikçi

86

13–14

126.

D. Saraydın

Kimya

55

13–14

127.

A. Erzan*

Fizikçi

54

13–14

128.

Y. Sağ

Kimya

33

13–14

129.

A. R. Türker

Kimya

31

13–14

130.

O. N. Ulutin*x

Tıp

54+ X ?

13

131.

M. Haberal

Tıp

434

13

132.

B. C. Yeğen

Tıp

140

13

133.

M. Çalgüneri

Tıp

101

13

134.

A. S. Saraç

Kimya

88

13

135.

A. Yıldızx

Kimya

69

13

136.

A. Türüt

Fizikçi

68

13

137.

E. U. Akaya*

Kimya

52

13

138.

E. Arınç*

Kimya

50

13

139.

E. Karadağ

Kimya

48

13

140.

D. Kısakürek

Kimya

45

13

141.

G. Seyitoğlu

Yer Bilimci

24

13

142.

S. Akman

Kimya

132-X = 55

12–13

143.

T. Çelik*

Fizikçi

119-X=61

12–13

144.

T. Hökelek

Fizikçi

150

12–13

145.

Ü. Saatçi

Tıp

107

12–13

146.

İ. Özdemir

Kimya

88

12–13

147.

B. Hazer

Kimya

73

12–13

148.

T. Doğu

Kimya

72

12–13

149.

Z. Kılıç

Kimya

68

12–13

150.

S. O. Kayaalp*x

Tıp

61

12–13

151.

İ. Küfrevioğlu

Kimya

60

12–13

152.

Y. Ataman

Kimya

51

12–13

153.

Ö. Dağ

Kimya

31

12–13

154.

M. Alkan

Kimya

45?

12

155.

M. Bahadır (Alm)

Kimya

149

12

156.

G. Topçu

Eczacı

91

12

157.

T. Kansu

Tıp

81

12

158.

A. Erbengi

Tıp

78

12

159.

T. Demiralp

Tıp

53

12

160.

Y. Akçamur

Kimya

41

12

161.

Ş. Güçer

Kimya

63-X=40?

10–11

162.

H. N. Erten*

Kimya

59?

10–11

163.

A. E. Karagözler

Kimya

28+3

10–11

164.

Z. Şen*

Mühendislik

140?

11–12

165.

F. Köksal

Fizikçi

119-X=85?

11–12

166.

K. H. C. Başer*

Eczacı

226

11–12

167.

A. Akar

Kimya

92

10–11

168.

M. Tomak

Fizikçi

89

11–12

169.

M. Arık*

Fizikçi

89

11–12

170.

Y. Yürüm

Kimya

76

11–12

171.

S. Ünal

Tıp

76

11–12

172.

C. Evereklioğlu

Tıp

71

11–12

173.

Ç. Erk

Kimya

63

11–12

174.

A. Güner

Kimya

59

10–11

175.

S. Içli

Kimya

58

10–11

176.

S. Sardaş

Eczacı

57

11–12

177.

E. Alper

Kimya

52

11–12

178.

O. Değer

Tıp

51

11–12

179.

E. Büyükkasap

Fizikçi

48

11–12

180.

Ö. Şimşek

Fizikçi

44

11–12

181.

M. E. Özel

Fizikçi

34

11–12

182.

L. Yılmaz

Kimya

31

10–11

183.

H. İşçi

Kimya

23

11–12

184.

T. İ. Balkaş

Kimya

23

10–11

185.

H. Demiray*

Mühendislik

128

11

186.

A. Aydınlı

Fizikçi

90

11

187.

E. Kılıç

Kimya

80

11

188.

O. E. Özcan

Tıp

75

11

189.

E. Bermek*

Tıp

66

11

190.

Z. Celep (İnş.)

Mühendislik

49

11

191.

G. Doğu

Kimya

48

11

192.

M. Kocakerim

Kimya

47

11

193.

A. Oral*

Fizikçi

42

11

194.

E. Onur

Fizikçi

42

11

195.

N. Bulut

Fizikçi

41

11

196.

N. Kabay

Kimya

37

11

197.

Y. Sütbeyaz

Kimya

31

11

198.

E. Erdik

Kimya

27

11

199.

U. Tırnaklı

Fizikçi

25

11

200.

A. Erarslan

Kimya

22

11

201.

E. Göğüş

Fizikçi

20

11

202.

E. Demiralp

Fizikçi

20

11

203.

E. Özer

Tıp

164

10–11

204.

S. Paydaş

Tıp

153

10–11

205.

B. Tanatatar*

Fizikçi

127

10–11

206.

G. Şener

Tıp

91

10–11

207.

T. Özgen

Tıp

78

10–11

208.

Y. Şahin

Fizikçi

66

10–11

209.

N. Erk

Eczacı

55

10–11

210.

I. H. Duru*

Fizikçi

45

10–11

211.

P. Doğan

Tıp

39

10–11

212.

R. Güven*

Fizikçi

24

10–11

213.

E. Çınlar* (ABD)

Mühendislik

 

10–11

214.

G. Somer

Kimya

68-X

10

215.

D. Ülkü*

Fizikçi

120

10

216.

E. Yurtsever*

Kimya

97

10

217.

M. N. Pamir

Tıp

82

10

218.

N. Bıçak

Kimya

71

10

219.

G. Akovalı

Kimya

66

10

220.

O. Yeğin

Tıp

66

10

221.

R. Apak

Kimya

57

10

222.

S. Patır

Kimya

52

10

223.

Y. K. Yoğurtçu

Fizikçi

48

10

224.

A. Temizer

Eczacı

46

10

225.

N. Hasırcı

Kimya

42

10

226.

G. Hızal

Kimya

41

10

227.

T. Tincer

Kimya

40

10

228.

Y. Öner

Fizikçi

39

10

229.

H. Seçen

Kimya

36

10

230.

C. İbiş

Kimya

33

10

231.

H. Y. Erbil

Kimya

32

10

232.

M. Sağlam

Fizikçi

28

10

233.

E. Arpaç

Kimya

22

10

234.

M. Oktay

Kimya

14

10

235.

M. C. Dökmeci*x

Mühendislik

36+7

9–10

236.

M. Korkmaz

Fizikçi

106-X=55?

9–10

237.

V. T. Yılmaz

Kimya

120

9–10

238.

O. Atakol

Biyolog

109

9–10

239.

E. Ağar

Tıp

101

9–10

240.

N. Gürses

Tıp

75

9–10

241.

G. Lüleci

Tıp

74

9–10

242.

H. Mocan

Tıp

67

9–10

243.

İ. Sökmen

Fizikçi

58

9–10

244.

M. Demiralp*

Matematik

40

9–10

245.

A. Tanyolaç

Kimya

37

9–10

246.

T. Ö. Oğurtanı

Mühendislik

34

9–10

247.

M. Yaman

Kimya

32

9–10

248.

H. Ö. Pamuk*

Kimya

24

9–10

249.

İ. Berkel*x

Tıp

13+4

9

250.

B. Şahin

Tıp

126

9

251.

Y. Kanpolat*

Tıp

96

9

252.

M. Ersöz

Kimya

71

9

253.

M. İnanç

Tıp

56

9

254.

İ. Güler (Bilgis.)

Mühendislik

50

9

255.

A. Sennuroğlu*

Fizikçi

42

9

256.

A. Karabulut

Fizikçi

41

9

257.

G. Budak

Fizikçi

41

9

258.

P. Ungan*

Tıp

31

9

259.

M. Volkan

Kimya

23

9

260.

M. Mutlu

Kimya

56 (?)

8–9

261.

M. Beksaç*

Tıp

165

8–9

262.

T. Akpolat

Tıp

82

8–9

263.

F. Akçay

Tıp

77

8–9

264.

A. Hepbaşlı

Tıp

74

8–9

265.

F. Şahin (Ziraat)

Mühendislik

62

8–9

266.

S. Zorludemir

Tıp

60

8–9

267.

M. Bayazıt*

Mühendislik

54

8–9

268.

T. Onat*

Mühendislik

30

8–9

269.

B. Şener

Eczacı

125

8

270.

O. Şanlı

Kimya

43

8

271.

S. Ercan*

Eczacı

40

8

272.

E. B. Denkbaş

Kimya

27

8

273.

A. R. Özdural

Kimya

26

8

274.

E. Henden

Kimya

15

8

275.

O. Büyükgüngör

Fizikçi

165

7–8

276.

M. Kılıç

Fizikçi

139

7–8

277.

O. Çiçekoğlu (Elektr)

Mühendislik

69

7–8

278.

Y. Mengi*( Müh B)

Mühendislik

60

7–8

279.

M. Hortaçsu*

Fizikçi

59

7–8

280.

J. Hacaloğlu

Kimya

53

7–8

281.

F. Köseoğlu

Kimya

37

7–8

282.

K. Pekmez

Kimya

31

7–8

283.

O. Erbatur

Kimya

24

7–8

284.

A. Ülger*

Matematik

23

7–8

285.

S. S. Çelebi

Kimya

19

7–8

286.

S. Bektaş

Kimya

53-X=41(?)

7(?)

287.

M. G.

Kimya

31

7

288.

A. Gökmen

Kimya

30

7

289.

N. Baç

Kimya

11

7

290.

A. Çukurovalı

Kimya

49

6–7

291.

H. Bor

Matematik

41

6–7

292.

N. Külcü

Kimya

33

6–7

293.

G. Okay

Kimya

24

6–7

294.

T. Terzioğl

Matematik

27

6

295.

Ş. Patat

Kimya

14

6

296.

N. Pekmez

Kimya

9

6

297.

A. Telefoncu

Kimya

44

5–6

298.

U. Özer

Kimya

19

5

 

      *: TÜBA üyeleri ve/veya TÜBİTAK Bilim Ödüllüler

X: Emekli ve yaşlı üyeler olup, 1970 öncesi bilgilere bakıldı

?: Hata olabilir, çok isim arasından ayıklandı