Atıflar                                                      Son güncelleme: 01.12.2009

27.

Saraydın, D; Karadag, E Binding of some dyes onto crosslinked poly (N–vinylpyrrolidone) POLYMER BULLETIN, 44 (5–6): 501–508 2000

.

.

SCI Expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makalelerdeki Atıflar

.

.

.

1.

Ekici, S; Isikver, Y; Sahiner, N; Saraydin, D Adsorption of some textile dyes onto crosslinked poly(N–vinylpyrrolidone) ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY, 21 (7): 651–659 2003